Annons
Annons

Vad gör jag om en häst far illa?

Hästars hälsa och välfärd ska prägla all verksamhet inom Svenska Ridsportförbundet. Ridsportens ledstjärnor och värdegrund innebär att ta väl hand om hästarna – men även om att reagera om en häst far illa. Vart vänder man sig om det skett?

I enlighet med Ridsportens ledstjärnor och värdegrund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har vi alla inom ridsporten ett ansvar för att reagera om en häst far illa. Ibland räcker det kanske med att prata med personen i fråga och bjuda på sin kunskap medan man i andra fall behöver ta det vidare. Det finns flera olika ställen att vända sig till:

Länsstyrelsen

Om du ser en häst fara illa kan du kontakta Länsstyrelsen i det aktuella länet. På länken nedan beskrivs vad som gäller för exemplet Stockholms län. Liknande rutiner gäller även i andra län. Via länken framgår vilka uppgifter som krävs – och att du själv behöver ha sett djurskyddsbristen med egna ögon.
Anmäl bristande djurhållning | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen

Vid misshandel av djur kontaktar du polisen för anmälan om djurplågeri.
Djurplågeri | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Ridsportförbundet

För att Svenska Ridsportförbundet ska kunna agera behöver händelsen vara kopplad till vår verksamhet.

Handlar det om händelser på din förening kan du börja med att vända dig till föreningens styrelse eller verksamhetschef.

Du kan göra en formell anmälan till vår Disciplinnämnd som hanterar händelser vid träning och tävling. Anmälan måste vara gjord inom två månader efter inträffad händelse eller senast två månader efter att händelsen blev känd. Man kan inte vara anonym och det måste tydligt framgå av bevismaterialet vem anmälan gäller och vad som pågår. Mer information finns här: Disciplinnämnden | Svenska Ridsportförbundet

Du kan också vända dig till vårt Juridiska utskott vid brott mot ridsportens värdegrund. Inga anonyma anmälningar kan göras. Läs mer här: Juridiska utskottet | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Vi har också en medlemsombudsmannafunktion, som kan användas anonymt. Här kan du få råd och vägledning om hur du går vidare, inklusive guidning till de övriga instanserna. Medlemsombudsmannen | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du börja med att kontakta ditt ridsportdistrikt för vägledning: Distrikt | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Svenska Ridsportförbundet arbetar med hästvälfärdsfrågor på många sätt, framför allt genom att sprida kunskap. Några exempel på allt det vi gör finns HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundets idrottsombudsman ger enskilda samt föreningar vägledning och information i värdegrundsfrågor inom idrottsrörelsen.
Idrottsombudsmannen - Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksidrottsförbundet har också en visselblåsarfunktion. Du kan använda RF:s visselblåsartjänst för att uppmärksamma allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön – och då du samtidigt upplever att du inte kan vända dig till din förening.
Här finns mer information om RF:s visselblåsartjänst: WhistleB, Whistleblowing Centre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedish Warmblood Association

Har ditt ärende anknytning till avelsföreningen Swedish Warmblood Associations verksamhet kan du även vända dig till SWB, som inom kort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inrättar en visselblåsarfunktion.

Publicerad:

Aktuellt