Annons
Annons

Svenska Ridsportförbundet driver hästvälfärdsfrågor på FEI:s årsmöte

Foto: Scoop Dyga/Bildbyrån

Möjlighet att rida på tränsbett i internationell Grand Prix, valfrihet vad gäller sporrar i internationell dressyr och bättre kontroll av nosgrimmor i ridsportens alla grenar är några av frågorna som Svenska Ridsportförbundet driver på det internationella ridsportförbundet FEI:s årsmöte.

Hästvälfärdsfrågor står högt på agendan när FEI kallar till årsmöte, så kallad General Assembly, i Mexiko 18-21 november. Flera av förslagen på regelförändringar behandlar utrustning ur ett hästvälfärdsperspektiv. De nationella förbunden har inför mötet både kunnat lämna egna förslag och kommentarer till andras förslag. FEI har därefter föreslagit att vissa frågor går till omröstning, medan andra avslagits eller skjutits på framtiden.

Sandra Ruuda, ordförande, Johan Fyrberg, tillträdande generalsekreterare, och Wiveka Lundh, senior advisor internationella relationer, är Svenska Ridsportförbundets representanter på plats i Mexiko

Läs Sandra Ruudas och Johan Fyrbergs krönika i Tidningen Ridsport:
” Ridsporten behöver samlas kring ett etiskt förhållningssätt” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kandar och sporrar – valfritt eller obligatoriskt?

Idag är det obligatoriskt med kandar från internationell Grand Prix-dressyr och det är obligatoriskt med sporrar i all internationell dressyr från juniornivå och uppåt. Tillsammans med bland andra det nederländska ridsportförbundet (KNHS) driver Svenska Ridsportförbundet på för en förändring av regelverket.

Vi har redan de reglerna i Sverige och ser inte varför det inte skulle fungera internationellt.

- Vi tycker att det ska vara valfritt med sporrar och kandar. Vi har redan de reglerna i Sverige och ser inte varför det inte skulle fungera internationellt. Alla hästar är olika och vi tycker att det är viktigt att man kan anpassa utrustningen efter vad hästen trivs med. Det ska inte vara tvingande att rida på kandar på en häst som inte trivs med det, säger Sandra Ruuda, ordförande Svenska Ridsportförbundet.

Svenska Ridsportförbundet vill att sporrar ska vara valfritt i internationell dressyr, inte tvingande som nu.

Foto: FEI/psvphoto

Det är dock inte alla som håller med om den svenska linjen. Både den internationella dressyrryttarklubben och dressyrtränarklubben (IDRC & IDTC) har motsatt sig förslagen, och vill ha kvar reglerna som de är idag.

- I sporrfrågan hoppas vi ändå att det går vår väg. Där har FEI lagt fram ett förslag till omröstning som innebär att det blir valfritt att använda sporrar, säger Sandra Ruuda.

Det går alldeles för långsamt i de här processerna.

Tyvärr ser det inte lika ljust ut att få igenom regelförändringar vad gäller kandar. FEI anser inte att frågan om kandar är en hästvälfärdsfråga och avslår det svenska och nederländska förslaget med hänvisning till att det behövs mer forskning på området. Det betyder att frågan först kan tas upp för omröstning igen när dressyrens regler görs om 2026.
- Det är frustrerande och vi tycker att det går alldeles för långsamt i de här processerna, säger Sandra Ruuda.
- Nu får vi arbeta vidare med lobbying internationellt.

Nytt redskap för att kontrollera nosgrimmor

Ett annat ämne som diskuterats flitigt de senaste åren är nosgrimmor. Det finns tydliga regler om att en nosgrimma inte får spännas för hårt. Men frågan är hur det ska kunna kontrolleras objektivt? Idag mäts utrymmet med hjälp av två fingrar, vilket ger ett subjektivt resultat. Enligt rekommendationer från Equine Ethics and Wellbeing Commission föreslår FEI att ett objektivt mätredskap tas fram för att kontrollera nosgrimmor i ridsportens alla grenar.

- Vi välkomnar förslaget och har också skickat med en kommentar om att det är viktigt att mätningen görs på nosryggen, och inte vid sidan av nosryggen som FEI har nämnt som ett alternativ, säger Sandra Ruuda.

Distansen gör förändringar för hästvälfärd

När distansens internationella regler ses över finns också andra förslag som rör hästvälfärd. Bland annat föreslås att alla hästar som tar mer än tio minuter på sig att få ned pulsen i vet gate måste genomgå en obligatorisk veterinärkontroll innan hästen får ge sig ut på nästa slinga.

- Vi tycker att det är ett bra förslag med hästens bästa i åtanke. En vältränad häst som rids på rätt nivå bör inte behöva mer än fem minuter för att komma ner i rätt pulsvärde, säger Frida Westlund, landslagsledare i distansritt som förberett de svenska svaren tillsammans med Marianne Eriksson och Katarina Mungsgård från distanskommittén.

Det är ett viktigt steg för att se till att kvalificeringen av unga hästar går lugnt till.

6-åriga hästar som deltar i CEI* föreslås också få en hastighetsbegränsning på 16 km/h, tills hästen genomfört en godkänd CEI*.
- Vi tycker att det är ett bra och rimligt förslag och ett viktigt steg för att se till att kvalificeringen av unga hästar går lugnt till. Det sätter hästens långsiktiga tävlande i fokus, säger Frida Westlund.

Här finns alla förslag med kommentarer från de nationella förbunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan följa omröstningarna på General Assembly live tisdag 21 november via FEI:s youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Aktuellt