Annons
Annons

Svenska Ridsportförbundet tar täten för hästvälfärd och säkerhet

I samband med helgens tävlingar på Stockholms Stadion har Svenska Ridsportförbundet bjudit in de nordiska ridsportförbunden till en workshop på temat hästvälfärd och säkerhet.

Hästvälfärd och samhällets acceptans och respekt för ridsporten (”social license to operate”) har hamnat alltmer i fokus på flera håll i världen de senaste åren. Internationella ridsportförbundet FEI tillsatte ifjol en ny grupp, the Equine Ethics and Wellbeing Commission, som ska stärka FEI:s hästvälfärdsarbete och därmed bidra till att öka allmänhetens acceptans för ridsporten. Även det europeiska ridsportförbundet EEF har stort fokus på frågan. I Norden har vi arbetat med såväl hästvälfärdsfrågor som säkerhet länge och Svenska Ridsportförbundet har nu bjudit in sina grannländer till en heldagsdiskussion om dessa viktiga frågor. Deltagare väntas på fredagens möte i Stockholm från Danmark, Finland och Norge samt EEF. Respektive förbund kommer att dela med sig av sitt arbete med hästvälfärd och säkerhet där förhoppningen är att mötet ska mynna ut i en fortsatt samverkan länderna emellan.

- Vi ser fram emot en givande dialog kring hästvälfärd, säkerhet och ridsportens framtid med våra nordiska kollegor. Hästvälfärdsfrågor blir alltmer i fokus och vi vill ligga steget före och dra nytta av varandras erfarenheter och lärdomar. En viktig fråga att diskutera tillsammans är hur vi även i framtiden kunna säkerställa en god hästvälfärd och en säker miljö för de aktiva i kombination med bra sport av hög kvalitet, säger Göran Dalin, ordförande för Svenska Ridsportförbundets Hästvälfärdsråd.

”Equine Welfare and Social License to Operate”, ”Riders’ and Horses’ Safety” samt “The way forward – Nordic cooperation” är huvudteman för dagen. Utöver Göran Dalin företräds Svenska Ridsportförbundet under dagen bland annat av förbundsveterinär Peter Kallings och förbundsläkare Margareta Rödén som även är ordförande för Svenska Ridsportförbundets referensgrupp för säkerhet.

Publicerad:

Aktuellt