Ungdomssektionen

Foto: Test Testsson

Text

Svenska Ridsportförbundet är unikt när det kommer till ungdomars möjlighet att påverka såväl ungdomsfrågor som verksamheten i stort.

Svenska Ridsportförbundet är uppdelat i 19 distrikt, varav Skåne är ett av de största. I varje distrikt finns en distriktsstyrelse och under den arbetar olika sektioner och kommittéer. I varje distrikt måste det precis som på klubbarna finnas en Ungdomssektion (US). På distriktsnivå kallas detta för DUS (Distriktets Ungdomssektion). DUS huvudsakliga uppgift är att stötta dig som är ung och aktiv inom ridsporten och skapa goda förutsättningar för den som sitter med i klubbens US.

DUS Skånes verksamhet utgörs främst av olika evenemang och aktiviteter såsom Ungdomsdagen, Vi i Stallet och US-Träffen. Varje år försöker vi också besöka några av distriktets klubbar för att se hur det fungerar i just er Ungdomssektion. De ungdomar som är med i DUS är ofta, eller har varit, aktiva i ungdomssektionen på sin klubb och ställer gärna upp som bollplank om ni behöver hjälp! Vi i DUS Skåne verkar också för att skapa kontakter och erfarenhetsutbyten mellan de olika ungdomssektionerna för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert arbete.

DUS har också en ordinarie plats i distriktsstyrelsen. Vår uppgift där är att föra de ungas talan och driva de frågor som kommer in till oss, vare sig det gäller ungdomssektionen eller t ex tävlingsrelaterade frågor. Vi kan genom vår plats i distriktsstyrelsen se till att Skånes ungdomar är med och påverkar ridsportens utveckling i distriktet.

Vår målsättning är att alla ungdomar ska veta vad DUS är, hur vi arbetar och vad vi kan göra för er. Vi ställer gärna upp om ni har några funderingar eller om det är något ni behöver hjälp med! Inget är för litet, eller för stort! Glöm inte att vi i DUS Skåne jobbar för Er ungdomar ute på klubbarna; Vi är alltid intresserade av att höra er åsikt!

Vill ni engagera er i DUS? Kontakta vår valberedning.

Mail: skane.dus@ridsport.se Facebook: DUS Skåne Länk till annan webbplats.

DUS Styrelse 2024-2025


Roll

Föreningstillhörighet

Period

Max Pihl

Ordförande

Henriksdals RF

2024

Tova Persson

Ledamot

Burlövs RF

2024-2026

Iris Tell

Ledamot

Dalby RF

Fyllnadsval - 2025

Ester Petersson

Ledamot

Trelleborgs RF

2024-2026

Aprilia Tomic

Ledamot

Lomma RK

Fyllnadsval -2025

Emma Persson

Ledamot

Ystad RK

2024-2026

Moltas Carlsson

Ledamot

Helsingborgs FRK

2023-2025

Ella Eriksson

Ledamot

Malmö RK

2024-2026

Linn Klinge

Ledamot

Henriksdals RF

2024 - 2025

Mira Berglund

Ledamot

Södra Sallerups RF

2024


Årsmötesinformation och handlingar

  • Datum: 17/3
  • Tid: 11:30 (fika) - 13.00 Årsmötet startar klockan 12.00
  • Konstituerande möte för nya styrelsen: 13-14
  • Plats: Malmö Ridklubb - Cafeterian
  • Anmälningslänk

Handlingar till årsmötet 2024.

Valberedning 2023/2024

Sammankallande


 

Publicerad: