Annons
Annons

Basutbildning

Vår uppskattade basutbildning har vässats ytterligare och bytt namn till Basutbildningen 2.0! Basutbildningen 2.0 ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Basutbildningen 2.0 är uppdaterad med aktuella diskussionsämnen och går nu mer på djupet i bland annat trygghetsfrågor och hästvälfärd.

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Utbildningen är öppen för alla, inga förkunskapskrav eller förutsättningar krävs.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar, se nedan.

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att Basutbildningen 2.0 ska vara obligatorisk för ledare på central nivå, så som:

  • Förbundskaptener och landslagsledare
  • Centrala förtroendevalda inklusive utskott och kommittéer
  • Centrala tjänstemän

Basutbildningen är också obligatorisk och ett behörighetskrav för:

  • Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå.
  • Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.

Så går du utbildningen

Basutbildningen genomförs i ditt ridsportdistrikt och bygger på både webbstudier samt en gemensam träff.

Tio studietimmar görs hemma via utbildningens webbplats. Den gemensamma träffen tar åtta studietimmar och genomförs med utbildade handledare i distriktet. Träffen lägger stor vikt vid samspelet mellan människor där kursdeltagarnas olika perspektiv är viktiga.

Rekommenderad minimiålder 18 år. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg.

Om du redan gått den är ett tips att gå den igen – som ett sätt att få ny kunskap, repetera grunder du redan har och utbyta erfarenheter med andra ledare.

Kontakta ditt distrikt för nästa kurstillfälle.

Publicerad: