Annons
Annons

EVH-1

Herpesviruset EHV-1, även kallat abortvirus, förekommer bland hästar i hela världen.

Det kan orsaka feber och förkylning samt plötslig kastning (virusabort) utan andra symtom hos dräktiga ston. En neurologisk form av sjukdomen med förlamningar förekommer också. Det finns vaccin mot luftvägs- och abortformen, men inte mot den neurologiska formen.

EHV-1 - regler vid internationell tävling

Efter det omfattande utbrottet av herpesviruset EHV-1 under 2021 har FEI tagit fram en rad regler som gäller för deltagande hästar på internationella tävlingar i Europa.

Utbrott av EHV-1 i Valencia 2021

20 februari 2021 uppdagades ett stort utbrott av ekvint herpesvirus (EHV-1) neurologisk form vid de internationella hopptävlingarna i spanska Valencia. Utbrottet ledde till att nästan alla internationella tävlingar ställdes in under en period.

Publicerad:

Anmälningsplikt för ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1)

Anmälningsplikt enligt Jordbruksverket (uppdaterat 2021-03-10)

  • En veterinär som misstänker den centralnervösa formen av ekvint herpesvirus (EHV-1) på grund av kliniska symptom ska anmäla misstanken till länsveterinär.
  • Ett laboratorium som påvisar EHV-1 vid analys av prov från en häst ska anmäla fallet till Jordbruksverket. Om en veterinär har skickat provet till ett laboratorium i ett annat land så är det i stället veterinären som ska anmäla fallet till Jordbruksverket.

Svenska Ridsportförbundet anmodar dessutom att:

  • En hästägare vid misstanke om ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1) ska kontakta veterinär för provtagning och vidta isoleringsåtgärder enligt ovan.
  • Vid anmälan till tävling ska tävlingsryttare och/eller hästägare intyga att hästen och stallet senaste tre veckorna innan tävling inte haft smittsam sjukdom - i och med anmälan i Tävlingsdatabasen (TDB) skrivs under med s.k. Hästägarförsäkran.