Annons
Annons

Hästägarförsäkran

Med hästägarförsäkran ansvarar anmälaren till tävling för att häst eller ponny som kommer tävling inte visat tecken på smittsam sjukdom eller vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit under de tre senaste veckorna före tävlingens början. Det är även ryttarens ansvar, enligt TRI Mom 112.

Ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige respektive i internationell tävling har ansvar för att över allt prioritera hästen välmående, och att:

  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom och att;
  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.

Hela tävlingssystemet bygger på att alla tar ansvar för sin hästs hälsa och att ryttare och hästägare kan lita på att ingen utsätter medtävlare för smittorisk.

Hästägarförsäkran i TDB angående smittsam sjukdom

Tänk på att varje gång du anmäler en häst till en tävling intygar du att den är frisk och inte varit i kontakt med hästar som kan ha smittsam sjukdom. Det är viktigt att smitta inte sprids.

Det här är den hästägarförsäkran anmälaren klickar i varje gång en häst anmäls till tävling via Tävlingsdatabasen:

"Samtidigt intygar du på heder och samvete för varje häst du har anmält att den under de tre senaste veckorna - räknat från denna dag - inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, att den under samma tid inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den under samma tid inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom, att den är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande och att den i övrigt såvitt du vet är fullt frisk och att ovanstående också gäller fram till tävlingsdagen."

Oavsett att det är anmälaren som anmält till tävling har ryttaren samma ansvar.

Påföljder

Dessutom har hästägaren enligt TR I moment 166 ansvar för att underrätta ryttaren om sådant som kan påverka om den är i tävlingsmässigt skick. Smitta och misstanke om smitta är en sådan omständighet.

Svenska Ridsportförbundets Disciplinnämnd hade under 2018 tre fall som rörde tävlingsdeltagande trots smitta, riktighet i så kallad hästägarförsäkran samt informations-ansvar till ryttare. Disciplinnämnden såg i sin bedömning av de här ärendena mycket allvarligt på det som inträffat och understryker i sin skrivning det ansvar anmälare och hästägare har när det kommer till smittskyddet. Påföljden i de fall Disciplinnämnden då beslutade var mellan 6 och 9 månaders avstängning.

Publicerad: