Annons
Annons

Hästvälfärdsrådet

Uppdragsbeskrivning Svenska Ridsportförbundets hästvälfärdsråd

Hästvälfärdsrådet ska vara rådgivande till förbundsstyrelsen samt till sektioner, utskott och andra grupper inom Svenska Ridsportförbundet.

I det övergripande uppdraget ingår att arbeta proaktivt med etiska frågor med koppling till hästvälfärd och djurskydd samt att initiera informationsinsatser och verka för kunskapsutveckling inom hästvälfärd.

Hästvälvärdsrådet är remissinstans inom Svenska Ridsportförbundet i frågor som rör hästvälfärd och djurskydd och ansvarar för remissvar för frågor kopplade till hästvälfärdsområdet.

Hästvälfärdsrådet ska arbeta för kontinuerligt kvalitetssäkrad hästhållning, och där ingår förslag för utveckling av bland annat besöksverksamhet och anläggningsfrågor för såväl tävlings- som ridskoleverksamhet.

Representanter för Hästvälfärdsrådet kan också delta i möten, konferenser och seminarier både på nationell och internationell nivå.

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns HÄR. Pdf, 228.1 kB.

Hästvälfärdsrådet består av:

Göran Dalin – ordförande
Peter Kallings
Marie Rhodin
Anna Eriksson
Elisabet Lundholm
Jenny Yngvesson
Ulla Ekström von Essen
Niklas Jonsson
Bengt Sånesson
Nina Anyai
Frida Carlsson
Marcus Lundholm – kansliet
marcus.lundholm@ridsport.se, 0220-45603

Referensgrupper

  • Referensgrupp för Hästhållning
  • Referensgrupp för Ridunderlag
  • Referensgrupp för Djurskydd, Smittskydd och Antidoping (DSA)

Publicerad: