Annons
Annons

Utskott, nämnder och råd

Förbundsstämman utser förbundsstyrelsen som mellan stämmorna tar de stora besluten inom förbundet. Styrelsen kan överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, nämnd, sektion eller annat organ.

Publicerad: