Annons
Annons

Munkontroller på tävling visar goda resultat

Foto: Kim C Lundin

Över 100 000 mun- och nosgrimmekontroller genomfördes på svenska tävlingar under 2023. Det visar ny statistik som Svenska Ridsportförbundet tagit fram som en del i en mångårig satsning för ökad hästvälfärd och god munhälsa hos svenska tävlingshästar.

– Våra överdomare och tävlingsveterinärer har verkligen jobbat målmedvetet med hästarnas bästa i fokus. Ingen häst ska komma till start om den inte är i tävlingsmässigt skick eller har utrustning som inte är anpassad efter hästen, säger Annika Skoglund, ordförande i Tävlingssektionen, som varit med och drivit på för bättre och utökade kontroller av nosgrimmor och hästars munhälsa på svenska tävlingar.

Enligt tävlingsreglerna ska minst fem procent av alla deltagande hästar på tävling kontrolleras. Ett mål som överskreds med råge både 2022 och 2023.

Under 2023 gjordes totalt 309 557 tävlingsstarter inom svensk ridsport. Ny statistik över mun- och nosgrimmekontroller visar att hela 100 683 kontroller gjordes under samma år. Av dessa var 56 016 munkontroller, medan 44 667 var nosgrimmekontroller.

Klicka för att se bilden större Pdf, 716.7 kB. (pdf)

Systemet med mun- och nosgrimmekontroller infördes under 2019 och tillämpas fullt ut sedan 2022. Kontrollerna utförs av överdomare och tävlingsveterinärer på svenska tävlingar i alla grenar och på alla nivåer (1*-5* tävling).

En häst som har sår i munnen får inte starta med bett – oavsett hur litet såret är. Överdomare ska därmed ge startförbud för hästen i 21 dagar, ett startförbud som kan vara ett så kallat totalt startförbud eller startförbud för starter med bett. I det senare fallet är start med bettlösa alternativ tillåtna.
– Startförbudet är en djurskyddsåtgärd som ska ge hästen tid att läka. Det är inte en bestraffning, säger Annika Skoglund.

Av de över 56 000 hästar som kontrollerades i munnen var det endast 4 ‰ (promille) som fick startförbud på grund av munrelaterade problem under 2023.

Vikten av förebyggande arbete

Även om siffrorna visar på en låg andel hästar med munproblem är det oerhört viktigt att fortsätt det förebyggande arbetet med både kunskapsspridning och kontroller.

År 2020 lanserade Svenska Ridsportförbundet ”Munpaketet”, ett kunskapspaket om hästars munhälsa som sedan dess använts flitigt av såväl ryttare och hästägare som av veterinärer och överdomare.

Vi har gjort en positiv förflyttning för hästarnas bästa. Men vi kan inte stanna upp och säga att nu är vi klara.– Det är glädjande när vi får höra att ryttare och hästägare har blivit så mycket bättre på att själva kolla hästens mun och att även veterinärer ute på fältet använder sig av Munstegens bedömningar i sitt arbete. Det innebär att vi gjort en positiv förflyttning för hästarnas bästa. Men vi kan inte stanna upp och säga att nu är vi klara. Det här arbetet måste fortgå och utvecklas, säger förbundsveterinär Peter Kallings.

Under en internationell workshop i samband med Gothenburg Horse Show i veckan lanseras nya informationsfilmer i ”Munpaketet”.

Munkollen riktar sig till ryttare på alla nivåer och visar vad ryttaren ska titta efter vid en munkollsrutin på hemmaplan..

Munstegen är en utbildningsfilm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är till för att underlätta för överdomare och veterinärer som undersöker mungipor och bettläge i samband med tävling.

Munpaketet är framtaget av förbundsveterinär Peter Kallings i samarbete med hästodontolog Ylva Rubin och förbundets veterinära referensgrupp. Det innehåller allt från den förebyggande Munkollen som visar hur man själv kan kolla hästens mun dagligen och Muntrappan som visar vad man bör göra om en skada inträffat, till Munstegen som går igenom hur skadorna ska bedömas av veterinär och överdomare.

Publicerad:

Aktuellt