Annons
Annons

Nytt mätreglemente för ponnyer 1 februari

Idag börjar ett nytt reglemente för ponnymätning att gälla. Det innebär bland annat att FEI-mätintyg kan gälla som svenskt mätintyg och att danska ryttare får tävla med danskmätta ponnyer i Sverige.

Mätreglemente för ponny Pdf, 172.1 kB.

Tävlingssektionen beslutade 28 november 2023 att revidera reglementet för ponnymätning från och med 1 februari 2024. Sedan 2018 har det internationella mätsystemet, som hanteras av Internationella ridsportförbundet FEI, ändrats så att det i princip är likvärdigt med det svenska. Därmed är inte svenska ponnyer enligt den grundläggande EU-förordningen om tävling på lika villkor diskriminerade på grund av att det internationella mätsystemet inte är lika strikt.

Det innebär att FEI-mätningar från och med 1 februari, efter begäran av ponnyägaren, kan godkännas som svenskt mätintyg och gälla även vid svenska tävlingar. Förutsatt att ponnyn inte redan har gällande svenskt mätintyg. Om ponnyn har internationellt mätintyg som gäller som svenskt i åldersspannet 6-7 år, eller tvärtom, kan man ”byta system” vid 8 års ålder, då det är dags för livstidsmätning.

Det danska mätsystemet är även det numera i princip likvärdigt med det svenska. Därför kan danska ryttare med chipmärkta och danskmätta ponnyer få tävla i Sverige med danskt mätintyg.

Några andra nyheter rör hur mätningar ska utföras.

  • Ponnyerna ska få dricka sig otörstiga innan själva mätningen börjar.
  • Veterinären kan beordra att dopingprov tas.
  • Mätfunktionärerna avgör om ponnyn ställts upp så att mätningen kan genomföras.
  • Ponnyägaren kan avbryta mätningen fram till den tidpunkt den första mätfunktionären lagt mätstickan på ponnyns manke första gången, därefter kan ägaren inte avbryta mätningen. En konsekvens av det är att om mätningen ändå avbryts av ägaren utfärdar funktionärerna ett mätintyg med det då uppmätta resultatet.
  • För ponnyer födda 2004 eller senare har uppgifterna i TDB samma status som det fysiska mätintyget.
  • Senast dagen efter utförd mätning ska mätfunktionärerna föra in resultatet i TDB.

    De exakta bestämmelserna framgår av mätreglementet: Mätreglemente för ponny Pdf, 172.1 kB.

Publicerad:

Aktuellt