Annons
Annons

Ridsporten genererar miljoner till samhällsekonomin

Foto: Roland Thunholm

Ridsportevenemang på hög nivå är inte bara underhållning, de påverkar också samhällsekonomin. Ett exempel är Gothenburg Horse Show som bidrar till ökad turism och stora ekonomiska värden för Göteborgs näringsliv

Efter två års pandemifrånvaro var det i februari äntligen dags att slå upp portarna till den 45:e upplagan av Gothenburg Horse Show i Scandinavium och besökarna var definitivt tillbaka med besked.

Nära 75 000 personer som besökte det populära ridsportevenemanget och tillsammans spenderade de totalt drygt 87,5 miljoner kronor, miljoner som stadens hotell, restauranger och butiker får ta del av. 58% av besökarna anger dessutom att de är bosatta utanför Göteborgsregionen, och 96% av dessa anger att Gothenburg Horse Show är den huvudsakliga anledningen till besöket i Göteborg.

De övernattande gästerna spenderade i genomsnitt två nätter på något av stadens hotell – vilket innebär att nära 20 miljoner har gått direkt till hotellverksamheten i staden. Dessutom spenderas 15,5 miljoner på stadens restauranger och nära 20 miljoner på shopping.

Förutom de monetära värden som evenemanget genererar innebär sifforna också att sysselsättningseffekten blir 80 årsverken, alltså motsvarar 80 heltidsanställningar under ett år.

Efter två år där vi tvingats ställa in är det väldigt skönt att få siffrorna bekräftade

- Siffrorna visar sitt klara språk – Gothenburg Horse Show bidrar starkt till turismsektorn i Göteborg, säger Erika Olsson, Got Events projektledare för Gothenburg Horse Show. Det är egentligen inte någon större överraskning, men efter två år där vi tvingats ställa in är det väldigt skönt att få siffrorna bekräftade.

- Göteborg har en uttalad strategi för att befästa sin position som evenemangsstad, och då är det såklart viktigt att göra dessa mätningar emellan åren för att följa trenden. Från Got Events sida är detta regelbundna mätningar vi beställer i samband med utvalda evenemang på våra arenor, vilket gör att vi kan följa mätningarna och göra jämförelser mellan åren, säger Erika Olsson.

Jämfört med 2020, då Gothenburg Horse Show senast genomfördes, visar siffrorna en ökning med över 10 miljoner SEK där ökningen främst har skett inom segmentet för logi, restauranger och shopping. Även om en ökad inflation är bidragande står sig ändå 2023 års siffror betydligt starkare än jämfört med 2020.

Totalt bidrar evenemangen på Got Events nio arenor med cirka 1,8 miljarder kronor (2022) i turistekonomiska effekter.

Källa: Enkätfabriken, Upplevelseinstitutet

Om kundundersökningarna

Kundundersökningarna har genomförts av Enkätfabriken och sker via en webbenkät. Undersökningen skickas via e-post till biljettköpare efter genomfört evenemang.

Modellen för att skatta den turistekonomiska effekten är en vedertagen metod som använts under många år och därmed ger ett underlag för jämförelse mellan åren. Modellen ska fungera som en fingervisning över vilka summor som genererats av evenemangen. Det finns en viss skevhet i urvalet av personer som besvarar de ekonomiska frågorna så siffrorna ska ses som just skattningar.

Publicerad:

Aktuellt