Annons
Annons

Så arbetar Svenska Ridsportförbundet med säkerhet

Foto: Mikael Sjöberg

På Svenska Ridsportförbundet är säkerhet ständigt i fokus och med hjälp av utökad kunskap om olycksfall kan vi utforma insatserna på bästa sätt. Vår vision för säkerhetsarbetet är att ridsporten ska vara fri från olyckor som leder till att människor och hästar kommer till skada.

Svenska Ridsportförbundet arbetar med att säkerställa och utveckla säkerhetsfrågor på flera olika plan Länk till annan webbplats.. Det kan till exempel handla om säkerhet relaterat till utrustning, tävling, trafik och lastning samt om att sprida kunskap. Det kan också handla om bland annat arbetsmiljö och utbildning av hästar eller utformning av stallar och ridhus.

– Samspelet med hästen är hjärtat i vår sport, men hästar är stora djur med stark flyktinstinkt och det är därför otroligt viktigt att ha ett säkerhetstänk i all ridning och hantering av hästar. Det är viktigt att kunna förstå hästars beteende och att kunna läsa av och förutse deras reaktioner samt att ha trygga rutiner, säger förbundsläkare Margareta Rödén, som också är ordförande i Svenska Ridsportförbundets referensgrupp för säkerhet.

Ökad förståelse om säkerhetsrisker samt om var, när, hur och varför olyckor sker hjälper oss att arbeta systematiskt för ökad säkerhet. En färsk forskningsrapport från Folksam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., rörande anmälda personskador inom ridsporten 2017-2021, är en pusselbit i det arbetet. Undersökningen visar att 1400 personer skadas inom ridsporten varje år, detta är i relation till våra cirka 155 000 enskilda medlemmar mindre än 1 procent. Men varje olycka är självklart en för mycket!

Ytterligare en viktig pusselbit i arbetet är det digitala verktyg för incidentrapportering som Svenska Ridsportförbundet lanserade tidigare i år Länk till annan webbplats.. Den statistik som genereras via denna rapportering kommer att vara ännu mer omfattande då verktyget inkluderar både olyckor och händelser där en olycka nästan inträffade (”aj” och ”oj”). Verktyget, som är öppet för alla att använda, hjälper ridsportens föreningar att identifiera och kartlägga rutiner eller brister som kan medföra risker för utövare, hästar, åskådare, personal och andra.

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring Länk till annan webbplats. via sitt medlemskap.

Publicerad:

Aktuellt