Dressyrstarter 2018-2023

Vi ser en försiktig ökning i antalet starter inom dressyren.

Efter en period av utmaningar, präglad av både ekonomisk osäkerhet och Coronakrisen, har vi äntligen börjat se en försiktig ökning i antalet starter inom dressyren. Trots att vi ännu inte har återhämtat oss till nivåerna från 2019, närmar vi oss gradvis detta mål.

Vid en närmare granskning av våra senaste siffror, ser vi en tydlig trend.
År 2018 hade vi 10 428 starter, följt av 10 638 under 2019. Men när pandemin slog till under 2020, sjönk antalet drastiskt till 7 252 starter, en period där tävlingar för tävlingsryttare var begränsade till nästan endast halva året. Året efter, 2021, fortsatte antalet starter till 6 210 starter, detta som ett resultat att enbart professionella ryttare var de som tilläts tävla under första kvartalet.

Men tack vare våra ansträngningar, en dedikerad dressyrkommitté och envisa arrangörer, såg vi en positiv vändning under de kommande åren. 2022 registrerade 8 579 starter och 2023 fortsatte trenden med 9 182 starter. Det är uppmuntrande att se denna gradvisa återhämtning.

Vidare, om vi inkluderar våra serier med inbjudningsstarter, skulle antalet starter faktiskt vara i nivån från 2019. Detta är ett tydligt tecken på att dressyren återfår sin popularitet och attraherar fler deltagare.

Med en känsla av tillförsikt ser vi fram emot att 2024-2025 kommer att överträffa siffrorna från 2019 med en betydande marginal. Vår dressyrkommitté fortsätter sitt hårda arbete för att säkerställa att dressyren förblir en lockande och växande sport för våra ryttare.

2018 = 10428 starter
2019 = 10638 starter
2020= 7252 starter - Corona
2021 = 6210 starter - Corona
2022 = 8579 starter
2023 = 9182 starter

Publicerad: