Ungdom

Ung i ridsporten? Du kan påverka framtiden! Ridsporten är ung, mer än hälften av alla medlemmar i landets ridklubbar är under 26 år. Genom vår unika struktur ges du som ung chansen att tidigt lära dig besluta om, driva och genomföra projekt. Att få förtroendet att leda och påverka är ett stort, och inte minst, utvecklande ansvar.

Som ung i ridsporten har du alla möjligheter att påverka. Inte bara frågor som rör barn och ungdomar, utan ambitionen är att ha unga engagerade i ridsportens alla verksamheter. Att unga finns med där besluten fattas, från lokal till central nivå, är ganska unikt.

Ryttare till häst på äng 

Foto: Thomas Larsson

DUS

Distriktets ungdomssektion, DUS, är de som arbetar med ungdomsfrågor på distriktsnivå. DUS anordnar bland annat US-träffar, Vi i stallet, DUS-gala och är faddrar åt föreningarnas ungdomssektioner.

US - DUS -CUS

Som ung i ridsporten har du alla möjligheter att påverka. Inte bara frågor som rör barn och ungdomar, utan ambitionen är att ha unga engagerade i ridsportens alla verksamheter. Att unga finns med där besluten fattas, från lokal till central nivå, är ganska unikt.

Årets US - Årets UL - Årets eldsjäl

Distriktets ungdomssektion, DUS utser varje år Årets ungdomssektion (US) , Årets ungdomsledare (UL) och Årets Eldsjäl i Blekinge för 2024 !

Vi i stallet

Vi stallet tävlingen 2024 är söndagen den 22/9 Ronneby Horse Center kl. 17.00

FULK

FULK - Förberedande UngdomsLedarKurs

Ridsportens Ledstjärnor

Vår vision Svensk Ridsport - Världens bästa !