Annons
Annons

Code of conduct

Folksams VD, Ylva Wessén på besök i Strömsholm.

Foto: Svenska Ridsportförbundet

 • Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.
 • Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.
 • Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästens väl som vid all veterinär behandling.
 • Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste uppfyllas.
 • Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.
 • Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade kunskaper om hästhållning och träning.
 • För hästens bästa är det väsentligt att ryttaren är kompetent och kunnig och dessutom i god fysisk kondition.
 • Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning.
 • Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.
 • Svenska Ridsportförbundet skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt värnar om hästens välfärd.
 • De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas inte bara under nationella och internationella tävlingar utan också under träning. Tävlingsregler och bestämmelser måste ständigt granskas för att säkerställa hästens välbefinnande.

Publicerad: