Annons
Annons

Besöksverksamhet

Skylt kvalitetsmärkning.

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Vi arbetar för hög kvalité i vår ridskoleverksamhet. Genom distriktens besöksverksamhet har Svenska Ridsportförbundet sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor. Både hästhållning, anläggningar och verksamheten synas i sömmarna.

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet har en medlemsskylt. Samtliga ridskolor besöks regelbundet. När kvalitetskraven uppfyllts kan ridskolan erhålla kvalitetsmärkning.

Läs mer om

För att erhålla kvalitetsskylt ska det finnas utbildad personal:

  • Minst 50% av ridskolans ordinarie lektioner måste bedrivas av ridlärare med SRL I, II eller III.
  • Ridlärare med SRL I måste ha minst 2 års yrkesvana.
  • Minst en ridlärare med SRL I, II eller III utbildning måste vara anställd på lägst 75%.

Besöken utförs av distriktens besöksgrupper. Varje distrikt ska ha en person som är besöksansvarig. Kontinuerlig utbildning för besöksansvariga arrangeras av förbundet centralt.

Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa.

Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning.

Kvalitetsmärkta ridskolor

Checklistor

Läs mer

Frågor

Föreningen kan få svar på frågor om egentillsyn och kvalitetsmärkning hos det distrikt föreningen tillhör.

Publicerad: