Annons
Annons

Hjälp, stöd och råd

Behöver du eller din förening hjälp, stöd och råd i en svår fråga finns det flera ställen man kan vända sig till. Här finns kontaktuppgifter.

Polisen

Misstanke om brott ska alltid anmälas till polisen: polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst

Genom sin visselblåsartjänst erbjuder RF en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp, trakasserier.
Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Ridsportförbundets Medlemsombudsman

Medlemsombudsmannen kan du nå via medlemsombudsman@ridsport.se eller telefon, 0220-45600. Personal på Svenska Ridsportförbundets kansli tar emot ditt samtal. Läs mer HÄR.

BRIS (Barnens rätt i samhället)

www.bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Barnens hjälptelefon: 116 111
Föräldratelefonen: 077-1505050
Brisbot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – en chatbot som ger råd direkt på Kik och Facebook Messenger

Till BRIS Idrottstelefon, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-4400042

Stödlinje för brottsoffer inom idrotten

RF tillsammans med Brottsofferjouren, stod@rf.se, ett stöd i arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen.

BO (Barnombudsmannen)

www.barnombudsmannen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
08-6922950

Rädda Barnen

www.raddabarnen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
08-6989000

Barnafrid – nationellt kunskapscenter

www.barnafrid.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Friends

Stiftelsen Friends finns till för varje skola, förskola, idrottsförening och företag som vill förebygga och stoppa mobbning. Tillsammans med Friends och satsningen "Trygga ledare" arbetar vi för en tryggare ridsport. www.friends.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orosanmälan till socialtjänsten

Om du har misstankar om att ett barn far illa i idrottsverksamheten eller någon annanstans rekommenderas du att göra en orosanmälan till socialtjänsten.
Läs mer här: Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Nyckelord: vissel, visselblås, visselblåsa, visselblåsare, ombudsman, medlemsombud

Publicerad: