Annons
Annons

Nytt verktyg för incidentrapportering lanseras idag

Mikael Sjöberg

Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserar idag ett nytt verktyg för incidentrapportering. Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet.

Svenska Ridsportförbundet använder sedan många år tillbaka ett digitalt system som heter REQS (Risk Environment Quality System) som ett verktyg vid de besök förbundet gör hos föreningarna. Den statistik som samlas in utgör underlag för rådgivning till föreningar likväl som utformning av den långsiktiga utvecklingen av Svenska Ridsportförbundets verksamheter. Systemet uppdaterades 2022 med moduler för arbetsmiljöarbete samt brandskyddsarbete och nu lanseras ett nytt verktyg för incidentrapportering.

Genom det nya verktyget kan Svenska Ridsportförbundet följa vilka incidenttyper som är mest förekommande och utifrån detta agera genom riktade utbildningsinsatser. Verktyget hjälper även föreningarna att genom inrapporterade händelser identifiera och kartlägga rutiner eller brister som kan medföra risker för utövare, hästar, åskådare, personal och andra. Baserat på detta kan föreningen vidta åtgärder för att öka säkerheten i sin verksamhet och på sin anläggning.

Statistiken kommer att vara mer omfattande än dagens olycksstatistik då verktyget inkluderar såväl olyckor (”aj”) som händelser där en olycka nästan hände (”oj”). Detta kommer att vara till hjälp i hela ridsporten och framförallt för föreningarna för att få en större förståelse kring säkerhetsrisker och vilka insatser som behövs göras för att öka säkerheten. Vem som helst kan rapportera in en incident eller olycka och rapporten hanteras sedan av föreningen. Tillsammans hjälps vi åt att utveckla ridsporten!

- Hästar är stora djur med stark flyktinstinkt och det är därför otroligt viktigt att ha ett säkerhetstänk i all ridning och hantering av hästar. Det är viktigt att ha kunskap för att förstå hästars beteende och att kunna läsa av och förutse deras reaktioner samt att ha trygga rutiner, säger Svenska Ridsportförbundets förbundsläkare Margareta Rödén, som även leder förbundets Referensgrupp för säkerhet.

På Svenska Ridsportförbundet arbetar vi idag med säkerhetsfrågor på flera olika plan, framförallt genom utbildning och kunskapsspridning. Det kan till exempel handla om säkerhet relaterat till utrustning, tävling, trafik, lastning, arbetsmiljö, utbildning av hästar eller utformning av stallar och ridhus. Vår vision för säkerhetsarbetet är att ridsporten ska vara fri från olyckor som leder till att människor och hästar kommer till skada.

Det nya verktyget för incidentrapportering finns här:
REQS Incidentrapportering Länk till annan webbplats.

Ytterligare information om det nya verktyget finns här: Incidentrapportering | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Aktuellt