Basutbildning

Gruppdiskussion

Foto: Maria Sånesson

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare.

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Rekommenderad ålder minimum 18 år.

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att Basutbildningen ska vara obligatorisk för ridsportens ledare. Basutbildningen är också obligatorisk och ett behörighetskrav för:

Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå. Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.

Basutbildning för ridsportens ledare består av: webbaserade studier (ca 10 studietimmar) och en fysisk träff.

Innan utbildningsträffarna går du igenom följande kapitel i arbetsboken:

  • Ridsport för alla
  • Ridsportens organisation
  • Ridsport på hästens villkor
  • Ledarskap i ridsporten

Utbildningsträffarna innehåller följande områden:

  • Reflektion webbstudier
  • Gråzoner i ridsport
  • God stämning i gruppen
  • Kommunikation och konflikthantering
  • Sammanfattning/Utvärdering

Planerade kurser finner du under Aktuella kurser.

Publicerad: