Ungdomsledarkurs - ULK

Höstens nyutbildade ULK:are

Ledaskapsutbildning till era ungdomar - föreläsningar, hemuppgifter, grupparbeten, diskussioner och många bra övningar.

Kursen arrangerar vi i Malmö på Quality Hotel View. Rekommenderad ålder är 16 år. Dock gäller att deltagaren måste vara född senast 2008 för att bli antagen till kursen. 

Kursen delas upp i tre delar:

  • ULK I: 4-5 mars
  • ULK II: 1-2 april
  • ULK III: 22-23 april

Kursledare: Linn Albertsson/Johanna Holtenäs

Kursavgift 6900:- inkluderar alla tre stegen.
För detta erhåller du kost, logi i flerbäddsrum kursmaterial och ULK-jacka. Avgiften betalas direkt i samband med anmälan alternativt förskottsfaktureras klubben.

Storlekar på ULK-jackan tas upp vid första träffen. Storlekar på ULK-jackan tas upp vid första träffen.
Man måste delta på alla tre stegen för att få ett kursintyg.

Hemuppgifter kommer delas ut mellan kurstillfällena.

Anmäl era ungdomar senast den 2 februari.
Anmälan gäller alla samtliga tillfällen. Delen bygger på varandra kunskapsmässigt. Deltagarna ska ha för avsikt att gå alla steg och är i och med att anmälan skickats in anmäld till hela kursen, alla steg under våren 2023.

Anmälningslänk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan är bindande. Begränsat antal platser. Minimiantal 15 personer.

Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:

  • Utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
  • Få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • Få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
  • Få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar
  • Få kunskap om hur du som ung ledare kan bidra till ett positivt klimat i din verksamhet
  • Utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv
  • Utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten

Personlig kallelse med deltagarlista och program kommer att skickas ut till samtliga deltagare ca. en vecka före kursstart.

Ytterligare upplysningar kan fås genom Skånes Ridsportförbund, tel. 046-529 10, 070-590 29 12.

VÄLKOMNA!

Publicerad: