Tips från coachen - Dressyr

Tips från Coachen hjälper till att finna den goda ridningen, lyfta fram vikten av grundridning och ge ryttarna rätt verktyg att vandra igenom utbildningsskalan. Anmäl er till dressyrens "Tips från Coachen” som går nu i höst.

Vill du träna på att tävla? Vid dessa tillfällen finns möjlighet att få hjälp med både framridning och programträning. Ett bra tillfälle även för de unga hästarna att programträna med tillsammans med andra hästar inne på banan.

Ekipage kommer delas in i grupper om 3. Deltagande ekipage får hjälp på framridning (30 min) och därefter följer staketträning/programridning (30 min totalt med 3 ekipage inne på banan samtidigt). Muntlig feedback från domare till samtliga ekipage. Räkna aktiv ridning ca 40 min, övrig tid muntlig feedback. Två tränare kommer finnas vid framridning och vid programridning finns två domare. OBS! Enbart program på lång bana är valbart.

Målgrupp att ange vid anmälan:

  • Hästar, 4-6 åringar, ange ålder samt program
  • Ponnyer, ange kategori samt program
  • Ungponnyer 4-6 år, ange kategori samt program
  • Pararyttare, ange ponny/häst samt program
  • Övriga intresserade, ange utbildningsståndpunkt samt program.

Tränare/Domare: Martin Umaerus (C-tränare), Marie Knutsson (domare), Charlotte Hamilton (C-tränare/domare), Eva Andersson (C-tränare/domare).

Tillfälle 1:  7 oktober - Åstorportens RF kl. 13.00-17.00

ANMÄLNINGSLÄNK Länk till annan webbplats. - Sista dag för anmälan 15/9

Tillfälle 2:  21 oktober - Skabersjöortens RF 13.00-17.00

ANMÄLNINGSLÄNK Länk till annan webbplats. - Sista dag för anmälan 6/10

Tillfälle 3:  18 november - Åstorportens RF 13:00 - 17.00

ANMÄLNINGSLÄNK Länk till annan webbplats. - Sista dag för anmälan 6/11

Tillfälle 4:  2 december - Skabersjöortens RF - Anmälan öppnar i höst

Vi tar 6 ekipage per timme, 3 ekipage inne på banan samtidigt i 30 minuter. Totalt finns 24 platser. Ponnyekipage kommer i första hand tilldelas tider mellan 15.00-17.00.

Pris: 250:- per tillfälle.

Anmälan är enbart öppen för ryttare medlem i och tävlande för skånsk förening. Satsningen är subventionerad av Skånes Ridsportförbund. Anmälan bindande!

Publicerad: