Fokus på helheten!

Kom och fyll på din kunskapsbank! I samarbete med landslagsledningen i Distansritt bjuder vår distanskommitté in till en gemensam träning i Vombskogen och en föreläsning av Per Michanek på Flyinge.

Lördagen den 21 maj har ni alla möjligheter att dels ta del av gedigen kunskap av veterinär Per Michanek, träna gemensamt i Vombskogen och få en nära inblick i distansen som disciplin. 

Gemensam träning i Vombskogen

Landslaget i distans är uppsuttna och ger sig iväg kl.09.00. 2 timmars ritt och fokuset för träningen är att rida avslappnat i grupp. Du och din häst är välkomna att följa med och kravet är att ni ska vara i kondition att rida i alla gångarter under hela träningen. 
OBS!! FULLT - Anmälan nu avser reservplats! 

Föreläsning av Per Michanek på Flyinge

Per är numera privatpraktiserande veterinär och har tidigare arbetat som forskare och lärare på SLU, bland annat på Hippologprogrammet. Han har lång erfarenhet av att träna galopphästar och lägger stor vikt vid hästens miljö och träning som viktiga faktorer för att bli framgångsrik inom hästsport. Viktiga miljöfaktorer, hur hästens kropp svarar på olika sorters träning och hur den interagerar med underlaget är några exempel på vad Per kommer att prata om.

 Fika ingår under föreläsningen.
Förläsningen sker på Flyinge. I aulan. kl. 14.00.Anmäl er till båda eventen eller bara ett. Ritten är kostnadsfri oavsett föreningstillhörighet men även föreläsningen är kostnadsfri för ryttare medlemmar i skånsk förening ansluten till oss. Övriga betalar 150kr vid anmälning via swish: 123 198 55 97.Anmälningslänk Länk till annan webbplats. - Anmäl er senast den 13 maj! 

Varmt välkomna ö

nskar Skånes Ridsportförbund & Seniorlandslaget i Distansritt

Publicerad: