FONDEN

Med FONDEN ökar vi möjligheterna för barn som lever i konsekvenserna av en svag familjeekonomi att börja, eller fortsätta, rida på lektion en gång i veckan. Stödet riktas till barn upp till 18 år och innebär att rid- eller lägeravgiften reduceras till hälften.

Med fortsatt stöd av Carl Jönssons understödsstiftelser utvecklar och utvidgas nu FONDEN och fler ridskolor har anslutit.

Tillsammans gör vi skillnad - Tillsammans kan vi göra så fler barn får rida.

Dessa ridskolor är med i FONDEN

Vad innebär det att vara med i FONDEN?

Varje förening som deltar ska tillsätta en beslutsgrupp om tre personer som hanterar ansökningarna och beslutar om hur pengarna ska fördelas. Dessa personer ska genomgå en specialdesignad Basutbildning för Ridsportens ledare Länk till annan webbplats.. Utöver detta ska en person från varje förening medverka vid tre möten varje år som arrangeras av Skånes Ridsportförbund.

Skånes Ridsportförbund håller samman projektet, stöttar, tar fram marknadsföringsmaterial, producerar ansökningsformulär och andra dokument som behövs i projektet.

Vid årskiftet 23/24 har totalt 152 ansökningar har beviljats för barn att kunna fortsätta rida med hjälp av understöd av FONDEN. Den vanligaste anledningen till att medel sökts är att barnets vårdnadshavare var ensamstående, sjukskriven eller arbetslös.

Ansökningsperioden stänger 14 januari

Hur gör man för att komma med i FONDEN?

Börja med att ta upp frågan om att gå med på nästa styrelsemöte. Vid positivt beslut mejla sedan skane@ridsport.se och bifoga:

 • Styrelseprotokoll med beslut att ni vill ansluta
 • Årsredovisning
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse för det senaste upprättade året
 • Handlingsplan för mobbning och kränkning (Föreningspolicy -Värdegrund)

Möten att skriv in i kalendern - OBS - Obligatoriska

 • 14 januari - Sista dag för ansökan
 • 13 februari - Uppstartsmöte
 • 16 mars - Basutbildning för beslutsgruppen
 • September - Avstämningsmöte online
 • December - Summering


Pilotprojektet

Bakgrund - Hur det hela började

Hösten 2019 åkte 15 personer från fem olika ridskolor, Skånes Ridsportförbunds kansli samt Skåneidrotten (numera RF-SISU Skåne) på studieresa till London för att besöka Ebony Horse Club i Brixton. Ridskolan ligger insprängd mitt i ett av Londons mest socialt utsatta områden och är helt unik i sitt slag. Verksamheten är näst intill kostnadsfri och bara öppen för barn med speciella behov.
De föreningar som deltog, Malmö civila ryttarförening, Lunds civila ryttarförening, Viarps kör- och ridklubb, Landskrona ridklubb samt Hässleholms ridklubb har samtliga under flera år arbetat aktivt med att utveckla föreningens verksamhet för att omfatta fler. Studieresan väckte nya tankar och idéer hur ridskolor kan arbeta så att även barn som lever i konsekvensen av ekonomiskt svaga föräldrar kan ta del av verksamheten.

Syfte – Varför gjorde vi detta?

Vi kommer till ridskolan för att vi älskar hästar. Det spelar ingen roll om man är kille eller tjej, lång eller kort, ung eller gammal, född i Eslöv eller i Kabul. Men vardagen utanför stallet ser olika ut för oss alla och det kan ibland vara svårt att ha råd med ridavgiften. Ridskolan är som en fritidsgård med synnerligen generösa öppettider. Här kan man utan kostnad tillbringa sin fritid med att bara vara med sina tvåbenta och fyrbenta vänner. Ridsporten är som all idrott subventionerad av stat och kommun, men då ridskolans hästar kräver daglig skötsel och omvårdnad måste personal anställas vilket gör att avgifterna för att rida på lektion är betydligt högre än om man väljer att delta i en annan idrott. För att stimulera både till inkludering och till ökad fysisk aktivitet ville Skånes Ridsportförbund tillsammans med Malmö civila ryttarförening, Lunds civila ryttarförening, Viarps kör- och ridklubb, Landskrona ridklubb samt Hässleholms ridklubb ge fler möjlighet att också sitta till häst och utvecklas i sin ridning. Med hjälp av Carl Jönssons understödsstiftelser, RF SISU-Skåne fick vi möjlighet att genomföra pilotprojektet FONDEN med målsättningen att etablera en långsiktig satsning för att öka möjligheten för barn i ekonomiskt utsatta familjer att rida. Även Sparbanksstiftelserna 1826 och Finn medverkade i pilotprojektet genom att bidra med säkerhetsutrustning till två föreningar.

Målsättning

Målsättningen med FONDEN var att öka möjligheten för fler medlemmar att delta i ridskolans uppsuttna verksamhet genom att rida på lektion en gång i veckan och/eller delta på läger och kurser. FONDEN innebär att den med låg inkomst, är ensamstående med barn, ny i Sverige eller har låg inkomst på grund av studier, arbetslöshet, sjukdom eller annat ska kunna ansöka om stöd för att familjens barn ska få reducerad ridavgift. Stödet riktas till barn upp till 18 år och innebär att avgiften för ridlektioner under en termin/period, eller för läger/kurs, reduceras till hälften.

Läs hela slutrapporten här!

Nu väntar en ny spännande era! De fem föreningar som medverkade under pilotprojektet kommer samtliga att fortsätta arbetet med FONDEN under 2022. De kommer även agera som mentorer till de nytillkomna föreningarna i FONDEN. Vi har redan haft vårt första uppstartsmöte och vi har alla stora förhoppningar om att kunna inkludera flera.

Avslutningsvis vill vi från Skånes Ridsportförbund rikta ett stort tack till Carl Jönssons Understödsstiftelse och till RF SISU-Skåne som gett oss möjlighet att inkludera fler i vår härliga och hästiga sport!

Vill du veta mer om FONDEN?

Kontakta sara.palmman@ridsport.se

Publicerad: